Leczenie stomatologiczne na NFZ w ciąży

Kobietom w ciąży przysługują dodatkowe świadczenia, realizowane w gabinetach stomatologicznych mających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jakie dokładnie?

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego kobietom w czasie ciąży i połogu przysługują dodatkowe świadczenia. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do dodatkowych świadczeń stomatologicznych jest karta przebiegu ciąży.

Innymi słowy – leczenie stomatologiczne na NFZ w ciąży jest poszerzone o całkiem sporo zabiegów.

Procedury przysługujące wszystkim pacjentom

W ramach ubezpieczenia przez NFZ w ciągu 12 miesięcy wszyscy dorośli pacjenci mają prawo do następujących zabiegów stomatologicznych:

 • badania stomatologicznego z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku)
 • kontrolnego badania lekarskiego (3 razy w roku)
 • 2 zdjęć rentgenowskich wewnątrzustnych
 • zdjęcia pantomograficznego z opisem
 • leczenia próchnicy (mówiąc kolokwialnie-zakładania plomb)
 • znieczulenia do zabiegów w tym do leczenia próchnicy
 • usuwania zębów
 • leczenia chirurgicznego
 • leczenia zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
 • usunięcia złogów nazębnych czyli zdjęcia kamienia
 • kieretażu zamkniętego
 • leczenia kanałowego (endodontycznego) zębów jednokorzeniowych
 • leczenia protetycznego
 • bezpłatnej naprawy protezy – raz na 2 lata

Część z tych zabiegów może być zrealizowana tylko w specjalistycznych placówkach, więc zawsze dobrze jest zasięgnąć informacji przed wizytą.

Leczenie stomatologiczne na NFZ w ciąży

W czasie ciąży i połogu dodatkowo przysługują Ci bezpłatnie takie procedury stomatologiczne, jak:

 • Badanie lekarskie kontrolne (świadczenie jest udzielane 3 razy w roku kalendarzowym w przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał)
 • Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi
 • Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
 • Czasowe wypełnienie kanału
 • Wypełnienie kanału
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 1 kanału ze zgorzelą miazgi
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 2 kanałów
 • Leczenie endodontyczne z wypełnieniem 3 kanałów
 • Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem 2 kanałów ze zgorzelą miazgi
 • Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów (świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia)
 • Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia

Co to oznacza w praktyce?

Przyszła Mamo, w czasie ciąży i połogu masz dodatkowo prawo do bezpłatnego leczenia endodontycznego (czyli kanałowego), do dodatkowych przeglądów stomatologicznych oraz do dodatkowego usunięcia złogów nazębnych (zdjęcia kamienia nazębnego) i kiretażu (zabieg periodontologiczny) w gabinetach, które maja podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Najczęściej dla pacjentek istotna jest możliwość bezpłatnego leczenia kanałowego.

Monika Żbikowska