Zalecenia postępowania dla stomatologów – Ministerstwo Zdrowia

ZALECENIA MINISTERSTWA ZDROWIA W SPRAWIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W CZASIE PANDEMII

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Co znajdziemy w dokumencie wydanym przez Ministerstwo Zdrowia? 
Zalecana jest telefoniczna weryfikacja przyczyny zgłoszenia się do lekarza dentysty, umożliwiająca dostęp wyłącznie pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej pomocy lekarskiej.
Zalecane jest ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych.

Co więcej?

Zajrzyjcie do dokumentu!