wiedza

Z mroków Północy


Wszyscy wiemy jaką rolę zęby spełniają dzisiaj. Poświęcamy układowi stomatognatycznemu lata studiów, przywracamy prawidłową okluzję, wyrównujemy wady zgryzu, usuwamy ósemki. Co jednak było kiedyś? Jak widziano...