Braki w uzębieniu a rozwój demencji

Wzrost średniej długości życia powoduje zwiększenie występowania chorób i zaburzeń związanych z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Wskutek tego lekarze częściej stawiają diagnozę demencji (otępienia), która obejmuje osłabienie/zaburzenie funkcjonowania psychicznego człowieka. Odnosi się ona m.in. do osłabienia funkcjonowania poznawczego, w tym procesów myślenia, uwagi, rozumienia, pamięci. Wskutek tego zaburzone jest codzienne funkcjonowanie jednostki.

Jaki jest związek demencji z uzębieniem człowieka?

Badania prowadzone w ostatnich latach wskazują, że braki w uzębieniu, skutkujące obniżeniem jakości życia, wpływają także na osłabienie funkcji poznawczych (w tym uczenia się i pamięci) oraz zwiększają ryzyko występowania depresji.

Interesujące badania przeprowadzono w Korei Południowej w latach 2002–2011, gdzie przebadano 209 tysięcy pacjentów. Wyniki analiz wskazują, że braki w uzębieniu stanowiły jeden z czynników zwiększenia ryzyka występowania demencji!

Istotne, że wskaźnik ten zwiększał się wraz z liczbą brakujących zębów oraz próchnicą.

Należy także zaznaczyć, że częstość występowania demencji ulegała zmniejszeniu wraz z leczeniem przyzębia.

Istotne, że opisano tutaj występowanie zależności, a nie ciągu przyczynowo-skutkowego. Co to oznacza? Niemożliwością jest ustalenie czynnika początkowego. Można natomiast postawić następujące hipotezy:

  • Wskutek demencji i osłabionych procesów poznawczych następuje zaniedbanie higieny jamy ustnej, utrata zębów oraz zmniejszone przyswajanie składników odżywczych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania mózgu.
  • Choroby przyzębia skutkują reakcją zapalną pokonującą barierę krew-mózg, wskutek której następuje zapalenie naczyń krwionośnych w mózgu oraz zanik neuronów.

Efekt obu hipotez stanowi rozwój otępienia, które wpływa na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, społeczne oraz zdrowotne pacjenta i jego najbliższego otoczenia.

Milena Marczak
Dane kliniczne z przywołanych badań
Jin-Joo, Joon-Ho, Min-Jin, Manyoung, Namsik. (2019). The effect of missing teeth on dementia in older people: a nationwide population-based cohort study in South Korea, BMC Oral Health, 19.